តោះមកដឹងពី!! របៀបនៃការដាក់ពិន្ទុប្រដាល់អន្តរជាតិ - Globaljournal24h

តោះមកដឹងពី!! របៀបនៃការដាក់ពិន្ទុប្រដាល់អន្តរជាតិ

គួររំលឹកផងដែរថាកាលពីពេលថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ស្តេចប្រដាល់ហ្វីលីពីន Manny Pacquiao បានប្រកួតចាញ់ពិន្ទុដោយឯកច្ឆនក្រោមកណ្តាប់ដៃរបស់កីឡាករគុយបា Yordenis Ugas ក្នុងការប្រកួត ១២ទឺកពេញ នៅលើសង្វៀន T-Mobile Arena ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Paradise សហរដ្ឋអាមេរិក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការប្រកួត ១២ទឺកពេញ កីឡាករចាស់វស្សា វ័យ ៤២ឆ្នាំ Pac Man មិនបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ WBA Welterweight ឈឺសាច់ខ្លាំងក្នុងទឹកណាមួយនោះ ដ្បិតកីឡាករស្បែកខ្មៅគុយវាយបែបការពារ និងសងវិញ ១ដៃៗតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទទួលបានជ័យជម្នះលើកទី២៦ ក្រៅពីចាញ់ ៤ដងពីការប្រកួតលើកទី៣១លើកសរុបរបស់គេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែយ៉ាងណា នេះបានក្លាយជាការបរាជ័យលើកទី៨ របស់ Manny Pacquiao ក្រៅពីឈ្នះ ៦២ដងក្នុងចំណោមប្រកួត ៧២លើករបស់គេ និងជាការរបូតខ្សែក្រវាត់ WBA Regular ដែលដណ្តើមបានពី Keith Thurman កាលពីឆ្នាំ២០១៩ ផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១.ក្នុងមួយទឹក កីឡាករមានប្រៀប បាន១០ពិន្ទុ ចាញ់ប្រៀបបាន៩ពិន្ទុ ស្មើគ្នាបាន១០ពិន្ទុដូចគ្នា ២. ចៅក្រមទាំងបីនាក់ ត្រូវប្រគល់ក្រដាសពិន្ទុទៅអាជ្ញាកណ្ដាល រាល់ចុងទឹក រួចអាជ្ញាកណ្ដាល

ប្រគល់ទៅឲ្យមន្ត្រីសង្វៀន ៣. នៅទឹកទី១២ ចៅក្រមទាំងអស់ ត្រូវសរុបពិន្ទុ ហើយបើកីឡាករឈ្នះ បានប្រាំបីទឹក ចាញ់បួនទឹក គឺទទួលបាន ១១៦ពិន្ទុ (អូហ្គាស) ឬកីឡាករឈ្នះ៤ទឹក ចាញ់ប្រាំបីទឹក បាន១១២ពិន្ទុ (ប៉ាគីអាវ)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤.បើកីឡាករ A វា-យកីឡាករ B ដួលម្ដង ពិន្ទុគឺ ១០ ទល់នឹង៨ បើកីឡាករ B ដួល២ដង គឺ១០ទល់នឹង៧ បើដួល៣ដង នោះ១០ទល់នឹង៦ ឬអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួត តែបើវា-យដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ពិភពលោក គេមិនគិតពីចំនួនដួលទេ គឺកីឡាករ B អាចបន្តការប្រកួត រហូតដល់អាជ្ញាកណ្ដាលគិតថា កីឡាករ B ទៅលែងរួច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥.បើចៅក្រមទាំង៣នាក់ឲ្យកីឡាករ A ឈ្នះទាំងអស់ កីឡាករនោះគឺឈ្នះជាឯកច្ឆ័ន្ទ (Unanimous Decision) ៦. បើចៅក្រមពីរនាក់ឲ្យកីឡាករ A ឈ្នះ ហើយចៅក្រមម្នាក់ឲ្យកីឡាករ B ឈ្នះ នោះកីឡាករ A ឈ្នះដោយញែក (Split Decision) ៧. បើចៅក្រមម្នាក់ឲ្យកីឡាករទាំង២នាក់ ឲ្យកីឡាករ A ឈ្នះ ហើយចៅក្រមមួយនាក់ ឲ្យកីឡាករ B ឈ្នះ នោះកីឡាករ A ឈ្នះដោយភាគច្រើនដាច់ខាត (Majority Decision)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨.បើចៅក្រម២នាក់ ឲ្យកីឡាករទាំង២នាក់ស្មើគ្នា ហើយចៅក្រមម្នាក់ឲ្យកីឡាករ A ឈ្នះ នោះកីឡាករទាំង២នាក់ស្មើគ្នា ដោយភាគច្រើនដាច់ខាត (Majority Draw) ៩. ករណីកីឡាករវា-យខុសលក្ខន្តិកៈប្រកួត អាជ្ញាកណ្ដាលព្រ-មានលើកទី១ លើកទី២កាត់មួយពិន្ទុ លើកទី២កាត់២ពិន្ទុ តែបើកីឡាករបន្តធ្វើខុស អាជ្ញាកណ្ដាលមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ការប្រកួត ហើយប្រកាស ឲ្យចាញ់ជាស្វ័យប្រវត្តិ Disqualification)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០.ការវា-យដ៏ត្រឹមត្រូវគឺ ប្រើក-ណ្ដាប់ដៃចំក្រញរដៃពីមុខ វាយលេីក្បាល និងដងខ្លួន ត្រឹមខ្សែក្រវាត់ឡេីងលេី តែហាមវាយផ្នែកក្រោយក្បាល ត្រង់ខួរតូច ប្រដាប់ការពារ ឬផ្នែកខាងក្រោយចង្កេះ ត្រង់តម្រងនោម (Kidney)
១១.កីឡាករអាចការពារខ្លួនដោយ ដកថយ ប្រឱបគូប្រកួត និងគេចពីការវា-យកណ្ដាប់ដៃ ហើយកីឡាករដែលចូលសម្រុកយ៉ាងក-ម្រោ-ល (Aggressive) ឲ្យគេវា-យ ក៏មិនបានពិន្ទុដែរ ១២. បើកីឡាករ B ត្រូវបានកីឡាករ A វា-យដលស-ន្លប់ឈឹងនោះ កីឡាករ A ឈ្នះដោយផ្ដួល គូប្រកួតឲ្យស-ន្លប់ (KO= Knockout)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើកីឡាករ B ត្រូវបានកីឡាករ A វា-យដួលហើយ អាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់ប្រាំបី រួចក្រោកបន្ត ការប្រកួត តែត្រូវកីឡាករ A វា-យដួលម្ដងទៀត ហើយអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់ម្ដងទៀត តែមិនអាចបន្តការប្រកួតបាន នោះកីឡាករ A ឈ្នះដោយវា-យឲ្យស-ន្លប់តាមបច្ចេកទេស TKO= Technical Knockout )៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាវជ្រាវដោយ៖ ទុត បូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *